____ DISCLAIMER & PRIVACYBELEID ____

Disclaimer

Aan het gebruik van deze website zijn de hieronder beschreven gebruiksvoorwaarden verbonden. Door het gebruik van de website, wordt u geacht van deze gebruiksvoorwaarden kennis te hebben genomen en ze te aanvaarden.

Informatie

De informatie beschikbaar op of via de website is louter van algemene aard en is uitsluitend bedoeld voor algemeen gebruik. Aan deze informatie kunnen geen rechten worden ontleend.

Bij de samenstelling van de inhoud van de website werd de grootst mogelijke inspanning tot zorgvuldigheid aan de dag gelegd. Toch is het niet uitgesloten dat bepaalde informatie verouderd, onvolledig of anderszins onjuist is. Pure Skin Huidinstituut kan geen garanties geven met betrekking tot de aard of de inhoud van de informatie op de website.

Indien u onjuistheden vaststelt in de informatie die op of via de website ter beschikking wordt gesteld, kunt u de webmaster of Pure Skin Huidinstituut contacteren.

Onderbrekingen

Pure Skin Huidinstituut tracht onderbrekingen in het raadplegen van de website zoveel mogelijk te voorkomen. Nochtans kan Pure Skin Huidinstituut niet garanderen dat de website volledig vrij zal zijn van enige onderbreking, van welke aard dan ook, of niet door andere technische problemen kan worden getroffen.

Hyperlinks

De website kan hyperlinks naar andere websites bevatten waarover Pure Skin Huidinstituut geen enkele technische of inhoudelijke controle uitoefent dan wel zeggenschap heeft. Pure Skin Huidinstituut biedt dan ook geen enkele garantie omtrent de volledigheid of de juistheid van de inhoud noch over de beschikbaarheid van deze websites.

Het opnemen van hyperlinks naar andere websites houdt geen enkel verband, partnerschap, verwantschap of goedkeuring in vanwege Pure Skin Huidinstituut met of van deze websites of van hun inhoud.

Indien u op uw eigen website hyperlinks wilt creëren naar de website, vragen wij u eerst contact op te nemen met de webmaster of met Pure Skin Huidinstituut.

Aansprakelijkheid

Pure Skin Huidinstituut kan niet aansprakelijk gesteld worden voor eventuele storingen, onderbrekingen of fouten in de gepubliceerde informatie.

De verstrekte informatie steunt op betrouwbare bronnen en zorgvuldige analyse. Pure Skin Huidinstituut garandeert echter niet de juistheid, volledigheid, geschiktheid van de informatie voor welk gebruik dan ook.

Pure Skin Huidinstituut kan niet aansprakelijk worden gesteld voor enige schade die ontstaat of voortvloeit uit enig rechtstreeks of onrechtstreeks gebruik van de website of van de op of via de website verkregen informatie. Pure Skin Huidinstituut is voorts niet aansprakelijk voor schade voortvloeiende uit eventuele onderbrekingen van de website, voor schade veroorzaakt door technische fouten, zelfs indien de fout onder Belgisch recht als “zware fout” gekwalificeerd zou worden, of door virussen of soortgelijke verstorende elementen, of, uit de consultatie of het gebruik van de websites (bv. via hyperlinks) waarnaar verwezen wordt op of via de website of de informatie die in laatstgenoemden vervat is. Evenmin is Pure Skin Huidinstituut aansprakelijk voor de elektronische communicatie via de website, zoals de verzending van e-mailberichten, vertraging, onderschepping of manipulatie door derden van deze communicaties.

Het is mogelijk dat de website een link maakt naar een andere website die interessant zou kunnen zijn voor de gebruiker. Deze link is evenwel puur informatief en Pure Skin Huidinstituut is niet verantwoordelijk voor de inhoud ervan of het gebruik dat ervan zou kunnen worden gemaakt.

Pure Skin Huidinstituut verstrekt geen garantie omtrent de compatibiliteit met uw uitrusting van de bestanden die deel uitmaken van of voorkomen op de website of omtrent de toegankelijkheid van deze elementen.

Intellectuele eigendomsrechten

De inhoud van deze website, met inbegrip van de merken, logo’s, tekeningen, data, product- of bedrijfsnamen, teksten, beelden e.d. zijn beschermd door intellectuele rechten en behoren toe aan Pure Skin Huidinstituut of rechthoudende derden.

Dat betekent dat de gehele of gedeeltelijke presentatie, reproductie, verspreiding, verkoop, verdeling, publicatie, aanpassing en gebruik voor commerciële doeleinden van de website en haar inhoud verboden zijn zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van Pure Skin Huidinstituut. Het is eveneens verboden om deze informatie elektronisch op te slaan of te gebruiken voor onwettige doeleinden.

 

Privacy beleid

Het gebruik van “cookies”

Tijdens je bezoek aan deze website kunnen er cookies oftewel kleine tekstbestanden op de harde schijf van je computer of mobiele apparaat geplaatst worden. Zij kunnen gebruikt worden om gebruikersvoorkeuren en bezoekersinformatie op te slaan en de website optimaal te laten functioneren. Ook kunnen zij gebruikt worden om trends in het gebruik van de website te volgen. Zij kunnen niet gebruikt worden om jou als persoon te identificeren.

Deze cookies kunnen ook afkomstig zijn van derden. Dit kunnen bijvoorbeeld marketing-, of advertentieplug-ins zijn waaronder cookies van Facebook en cookies van Google Analytics.

Je kan je internetbrowser zo instellen dat cookies niet worden geaccepteerd, dat je een waarschuwing ontvangt bij de installatie van een cookie of dat de cookies na het surfen op de website weer van de harde schijf verdwijnen. Dat kan in de instellingen van je browser (via de help-functie). Houd er rekening mee dat het mogelijk is dat bepaalde grafische elementen niet correct worden weergegeven of dat bepaalde applicaties niet zullen functioneren zonder het accepteren van cookies.

Cookies via Google Analytics

Deze website maakt gebruik van Google Analytics, een webanalyse-service die wordt aangeboden door Google Inc. (“Google”). Google Analytics maakt gebruik van “cookies” om deze website te helpen analyseren m.b.t. het gebruik ervan. De informatie die door het cookie wordt gegenereerd, wordt overgebracht naar en door Google. Ze kan worden opgeslagen op servers in de Verenigde Staten. Google gebruikt deze informatie om bij te houden hoe je de website gebruikt, om rapporten over de website-activiteit op te stellen voor website-exploitanten en andere diensten aan te bieden met betrekking tot website-activiteit en internetgebruik. Google mag deze informatie aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht, of voor zover deze derden de informatie namens Google verwerken. Google zal je IP-adres niet combineren met andere gegevens waarover Google beschikt. Door gebruik te maken van deze website geef je toestemming voor het verwerken van de informatie door Google op de wijze en voor de doeleinden zoals hiervoor omschreven.